obchodní podmínky

Slippsy s.r.o. se sídlem v Praze. Identifikační číslo: 04096533 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku v Praze, oddíl C, vložka 242274 vedená u Městského soudu v Praze, pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.slippsy.cz.

1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Kupující učiněním závazné objednávky potvrzuje, že akceptuje obchodní podmínky pro nákup zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat.

2. OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ

Prodávající se zavazuje, že svým odběratelům bude dodávat zboží jen v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi a vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovujících daným normám, předpisům a nařízením platným na území Evropské unie. Podmínkou pro naplnění platnosti naší elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká dodáním zboží. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím. Uplatnění slevového kuponu je nutné zadat při objednávce, v políčku pro něj určeném, před odoslaním objednávky. Zpětné žádosti o přiznaní slevy nebudou uznané.

3. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

Za smluvní strany sa považují prodávající a kupující.

Kupující je povinný:

• převzít objednané zboží,

• zaplatit za zboží domluvenou částku prodávajícímu,

• překontrolovat neporušenost obalu resp. i samotné zboží při jeho převzetí.

 

Prodávající je povinný:

• dodat zákazníkovi zboží v požadované kvalitě, množství a v domluvené ceně,

• spolu se zbožím nebo dodatečně zaslat zákazníkovi všechny dokumenty ke zboží jako například fakturu za zboží, reklamační list, návod k obsluze v kodifikované podobě českého jazyka.

3. POTVRZENÍ A ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

Objednávka bude potvrzena do 24 hodin od jejího přijetí (o potvrzení budete informování prostřednictvím e-mailu, stejně tak jako o expedici Vámi objednaného zboží). V případě nejasností Vás budeme okamžitě kontaktovat. Každou objednávku můžete do 24 hodin zrušit telefonicky či e-mailem bez udání důvodů. Stačí uvést jméno, e-mail a popis objednaného zboží. Je-li zboží prodáváno za cenu nižší, než 10% z původní ceny, nebo je-li zboží prodáváno za 0-10Kč případně méně než 0kč, vyhrazujeme si právo ke zrušení objendávky ze strany prodejce.

Prodávající si vyhrazuje právo udělit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 400 Kč (slovy čtyřista korun českých) v případě, že vytvořil objednávku a zboží si od dopravce nevyzvedl, a tak bylo vráceno zpět prodávajícímu, nakolik porušil ustanovení bodu 2, a 3,. Tato smluvní pokuta zahrnuje náklady na dopravu i sankci za nenaplnění kupní smlouvy.

4. DORUČENÍ

Zásilky se snažíme expedovat co možná v nejkratším čase, v případě, že je zboží skladem hned následující den. Pokud potřebujete urgentně expedovat zásilku, prosím uveďte tuto skutečnost do poznámky v pokladně, uděláme všechno co bude v naších silách, abychom Vám vyhověli.

Doručení zboží k Vám je možné těmito způsoby:

  • Kurýrní služba

Zajišťuje doručení zásilky do 1-2 pracovních dnů od expedice přímo na uvedenou adresu dodání do Vašich rukou. Poplatek za dodání kurýrní službou v rámci České republiky je u při nákupu do 1000 Kč účtován sumou 110 Kč, při nákupu nad 1000 Kč je doprava kurýrem na našem e-shopu poskytovaná zdarma.

  • Česká pošta

V rámci České republiky zajišťuje doručení zásilek do 2-3 pracovních dnů od expedice zásilky přímo na uvedenou adresu dodání. V Případě nezastižení by pošta měla zanechat o známení o uložení zásilky na příslušné poště minimálně po dobu 7 dní. Poplatek za poštovné a balné u zásilek přepravovaných Českou poštou při nákupu do 1000 Kč účtujeme 70 Kč, při nákupu nad 1000 Kč je doprava prostřednictvím pošty na našem e-shopu poskytovaná zdarma.

  • Vyzvednutí zásilky osobně na vybraném výdejním místě Zásilkovna.cz

Poplatek za doručení zásilky na vybrané odběrné místo prostřednictvím Zásilkovna.cz, které trvá standardně do 3-4 pracovních dnů je při nákupu do 1000 Kč spoplatněné sumou 50 kč, při nákupu nad 1000 Kč je doručení zásilky na vybrané odběrné místo Zásilkovna.cz poskytované zdarma.

Výše uvedená doba doručení zásilek po expedici od prodávajícího je předpokladaná doba doručení, nikoliv garantovaná doba doručení.

Prodávající negarantuje žádné termíny doručení, nakolik zásilky doručují přepravní společnosti uvedené výše. V případě, že jste nabyli dojmu, že v zásilce něco chybí, a zásilka má poškození obal nebo jsou na ní známky otevření, požadujte okamžité zvážení hmotnosti balíka, pokud nesouhlasí váha s váhou uvedenou na poštovnom dokladě, zásilka byla s pravděpodobně vykradena a je potřebné podat reklamaci. V takovém případě neneseme žádnou odpovědnost za jakékoliv reklamace.

5. PLATBA ZA ZBOŽÍ

Zboží je možné uhradit následujícími způsoby:

• Platební kartou

• Dobírkou (za zásilku zaplatíte při převzetí zboží)

• Bankovním převodem

• Přes Paypal účet

• Bankovním tlačítkem (budete presmorovaný na internetové bankovnictví své banky, kde platbu uskutečníte)

Citlivé vstupní údaje, které zadáváte do systému internetového bankovnictví, jsou chráněny platebními bránami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran.

Uzavřením kupní smlouvy dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním svých kontaktních údajů a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Kontaktní údaje, které kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro naši potřebu a nebudou poskytnuty jiným subjektům s výjimkou zpracovatelů plateb a dopravců.

6. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Odesláním objednávky kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů, které prodávajícímu (jakožto správci osobních údajů) poskytl v průběhu zadávání objednávky. Kupující má právo svůj souhlas kdykoliv v budoucnu odvolat.

7. ZÁRUKA VRÁCENÍ PENĚZ

7.1 Reklamace a výměna zboží

Kupujíci má v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od kupní smlouvy, a to do 30 dnů od převzetí zboží. V tomto případě musí být zboží vráceno nepoužité a v původním obalu. Pokud bude zboží vráceno použité či nějakým způsobem poškozené, automaticky ztrácíte právo na odstoupení od kupní smlouvy do 30ti dnů (tedy vrácení peněz) a zboží je postoupeno k reklamaci. Vrácení peněz za zboží vrácené do 30ti dnů je možné pouze bankovním převodem.y Ze zákona má kupující 2 roky nárok na reklamaci zboží, u kterého se projeví závady (NE závady vzniklé užíváním věci či běžné opotřebení) - v případě, že máte tento problém, prosím následujte reklamační řád či postup reklamace.

7.2 Reklamační řád

7.2.1. Reklamaci je nezbytně nutné uplatnit bez zbytečného odkladu ihned, jakmile se vada objevila. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může způsobit prohloubení vady a následné znehodnocení zboží, které může být důvodem zamítnutí reklamace.

7.2.2. Záruční doba na zboží je 24 měsíců a začíná běžet dnem převzetí zboží.

7.2.3. Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou, po kterou při správném používání a správném ošetřování včetně údržby může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílností v intenzitě jeho užívání vydržet.

7.2.4. V případě, že kupující po převzetí zboží zjistí, že zboží není ve shodě s objednaným zbožím nebo pokud zboží vykazuje vadu, musí neprodleně o této skutečnosti informovat prodejce e-mailem nebo telefonicky, a to nejdéle do 5 dnů od převzetí zboží.

7.2.5. Vyskytne-li se u zakoupeného zboží závada, má zákazník právo tuto vadu reklamovat.

7.2.6. Vadou se rozumí změna vlastností zboží, jež je zapříčiněna použitím nevhodného nebo nekvalitního materiálu, nedodržením výrobní technologie nebo nevhodného konstrukčního řešení.

7.2.7. Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů, z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození uživatelem či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu.

7.2.8. Reklamace se považuje za řádně uplatněnou, jestliže je reklamováno zboží kompletní a reklamaci nebrání obecné zásady hygieny. Zákazník je povinen předložit reklamované zboží vyčištěné, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné. Společnost Slippsy s.r.o. provozující e-shop www.slippsy.com je oprávněna odmítnout převzít k reklamačnímu vyřízení zboží, které nebude splňovat výše uvedené zásady obecné hygieny (Vyhláška 91/1984 Sb., o opatření proti přenosným nemocem).

7.2.9. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění. Pověřený pracovník může v odůvodněných případech se zákazníkem dohodnout lhůtu delší.

7.2.10. Zákazník uplatňuje reklamaci zasláním zboží spolu s vyplněným reklamačním listem a kopií dokladu o nákupu zboží (faktury) na adresu: Slippsy s.r.o., Slezská 1333/46, 12000 Praha.

7.3 Výměna zboží

V případě potřeby Vám nepoužité a nepoškozené zboží vyměníme za jiný druh. Zboží stačí zaslat doporučeným balíkem (ne na dobírku) na naši adresu. Náklady spojené s vyměňováním nese v plné výši kupující. Výměnu lze uskutečnit samozřejmě i osobně v Praze, avšak pouze po předchozí telefonické či e-mailové domluvě. Pro výměnu zboží prosím přiložte k vrácené zásilce tento formulář.

7.4 Nesoulad kupní smlouvy a objednávky

V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s objednávkou (kupní smlouvou) má kupující právo na bezplatné a okamžité uvedení objednávky do podoby, v jaké si ji objednal. Má zejména právo požadovat: - výměnu věci nebo opravu - přiměřenou slevu z ceny - odstoupení od smlouvy

8. DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

V souladu s obecně závaznými právními předpisy upravujícími autorská a průmyslová práva, jsou tyto stránky a všechny materiály, ochranné známky, kresby, modely, loga, grafika, atd. uvedené na těchto stránkách, výhradním vlastnictvím společnosti Slippsy s.r.o.. Kopírování nebo používání těchto prvků je povoleno výhradně pro soukromé účely. Každá reprodukce nebo použití kopií pro jiné účely je výslovně zakázáno.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného či poštovného uvedeného v katalogu internetového obchodu, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.