VRÁCENÍ ZBOŽÍ

 

1. ZÁRUKA VRÁCENÍ PENĚZ

1.1 Reklamace a výměna zboží

Kupujíci má v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od kupní smlouvy, a to do 30 dnů od převzetí zboží. V tomto případě musí být zboží vráceno nepoužité a v původním obalu. Pokud bude zboží vráceno použité či nějakým způsobem poškozené, automaticky ztrácíte právo na odstoupení od kupní smlouvy do 30ti dnů (tedy vrácení peněz) a zboží je postoupeno k reklamaci.
Vrácení peněz za zboží vrácené do 30ti dnů je možné pouze bankovním převodem. Ze zákona má kupující 2 roky nárok na reklamaci zboží, u kterého se projeví vady (NE vady vzniklé užíváním věci či běžné opotřebení) - v případě, že máte tento problém, prosím následujte reklamační řád či postup reklamace.

1.2 Reklamační řád

1. Reklamaci je nezbytně nutné uplatnit bez zbytečného odkladu ihned, jakmile se vada objevila. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může způsobit prohloubení vady a následné znehodnocení zboží, které může být důvodem zamítnutí reklamace.

2. Záruční doba na zboží je 24 měsíců a začíná běžet dnem převzetí zboží.

3. Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou, po kterou při správném používání a správném ošetřování včetně údržby může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílností v intenzitě jeho užívání vydržet.

4. V případě, že kupující po převzetí zboží zjistí, že zboží není ve shodě s objednaným zbožím nebo pokud zboží vykazuje vadu, musí neprodleně o této skutečnosti informovat prodejce e-mailem nebo telefonicky, a to nejdéle do 5 dnů od převzetí zboží.

5. Vyskytne-li se u zakoupeného zboží závada, má zákazník právo tuto vadu reklamovat.

6. Vadou se rozumí změna vlastností zboží, jež je zapříčiněna použitím nevhodného nebo nekvalitního materiálu, nedodržením výrobní technologie nebo nevhodného konstrukčního řešení.

7. Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů, z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození uživatelem či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu.

8. Reklamace se považuje za řádně uplatněnou, jestliže je reklamováno zboží kompletní a reklamaci nebrání obecné zásady hygieny. Zákazník je povinen předložit reklamované zboží vyčištěné, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné. Společnost Slippsy s.r.o. provozující e-shop www.slippsy.com je oprávněna odmítnout převzít k reklamačnímu vyřízení zboží, které nebude splňovat výše uvedené zásady obecné hygieny (Vyhláška 91/1984 Sb., o opatření proti přenosným nemocem).

9. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění. Pověřený pracovník může v odůvodněných případech se zákazníkem dohodnout lhůtu delší.

10. Zákazník uplatňuje reklamaci zasláním zboží spolu s vyplněným reklamačním listem a kopií dokladu o nákupu zboží (faktury) na adresu: Slippsy s.r.o., Drahobejlova 2433/12, 190 00 Praha 9, Praha, Česká republika.

1.3 Výměna zboží

V případě potřeby Vám nepoužité a nepoškozené zboží vyměníme za jiný druh. Zboží stačí zaslat doporučeným balíkem (ne na dobírku) na naši adresu. Náklady spojené s vyměňováním nese v plné výši kupující. Výměnu lze uskutečnit samozřejmě i osobně, avšak pouze po předchozí telefonické či e-mailové domluvě.


No products

To be determined Poštovné
0,00 Kč Spolu

Pokladna